reference

můžete nás navštívit i na Google+

Realizované povrchy

fotogalerie

PU stěrka

Polyuretanová stěrka ve výrobě MOBAL Vratimov

270m2 poluretanové stěrky

výroby


Hlavní sklad TŽ

Plastbetonová podlaha v Třineckých železárnách

110m2 epoxidové podlahy

sklad


epoxid

Epoxidová podlaha v garáži ve Vendryni

55 m2 epoxidové pryskyřice s berevným pískem

garáž


hala Lichtgitter

Drátkobetonová podlaha Lichtgitter Horní Suchá

200m2 betonové podlahy se vsypem

část haly


sklad Pivovar Nošovice

Drátkobetonová podlaha v Pivovaru Nošovice

1700m2 betonové podlahy se vsypem

sklad


sklad Mobal Vratimov

Polyuretanová stěrka ve skladu firmy MOBAL Vratimov

270m2 polyuretanové stěrky

sklad


nátěr Mobal Vratimov

Polyuretanový nátěr ve výrobě firmy MOBAL Vratimov

170m2 polyuretanový nátěr

výrobní prostory


Drátkobeton v mechanických dílnách

Drátkobetonová podlaha v Třineckých železárnách

450 m2 beton se vsypem

část haly Mechanických dílenGaráž RD Svinov

Polyuretanová stěrka v rodinném domě ve Svinově

22m2 + 12m2 polyuretanové stěrky

garáž a kotelna/prádelna


Venkovní plocha Pivovar Radegast

Venkovní betonová plocha v Pivovaru Radegast

265 m2 železobetonové desky

část manipulační plochy u nakládky sudů


betonová podlaha Kovotom Jablunkov

Drátkobetonová podlaha ve firmě KOVOTOM Support s.r.o. Třinec

270 m2 drátkobetonu se vsypem

dílna v novostavbě firmy


drátkobetonová podlaha Lexona Jablunkov

Drátkobetonová podlaha ve firmě Lexona Jablunkov

400 m2 drátkobetonu se vsypem

oprava staré podlahy


polyuretanová podlaha ve skladech

Polyuretanová podlaha ve firmě MOBAL Vratimov

280 m2 PU stěrky na asfaltový podklad

oprava podlah ve výrobních prostorách firmy


drátkobetonová podlaha Pivovar Radegast

Drátkobetonová podlaha v Pivovaru Radegast

1100 m2 drátkobetonu se vsypem

vestavba skladu piva u stáčírny


polyuretanová podlaha v garáži

Betonová podlaha s PU stěrkou v garáži v Třinci

20 m2 PU stěrky na nový beton

garáž rodinného domu - celková oprava podlahy


drátkobeton v Hlavní skladu v TŽ

Drátkobetonová podlaha se vsypem v Hlavním skladu TŽ

1000 m2 drátkobetonu se vsypem

hala skladu feroslitin

polyuretanová podlaha v garáži

Betonová podlaha s PU stěrkou v garáži v Bystřici

56 m2 PU stěrky na nový beton

dvojgaráž rodinného domu - celková oprava podlahy

PU stěrka v Mobal Vratimov

Polyuretanová stěrka ve skladu a dílně ve firmě MOBAL Vratimov

180m2 polyuretanové stěrky

oprava a vyrovnání podlahy ve skladu a dílně

betonová podlaha ve firmě Sajdok Třinec

Betonová podlaha ve firmě Sajdok Třinec

140m2 betonové podlahy se vsypem

dílny firmy Sajdok s.r.o. zabývající se přepravou sypkých směsí

polyuretanová podlaha Esprit Moravská Nová Ves

PU stěrka ve firmě Esprit Moravská Nová Ves

200m2 polyuretanové stěrky s fabióny

vestavba nových šaten

oprava olejového skladu v TŽ Třinec

Venkovní betonová deska u kotelny v Třineckých železárnách

1100m2 "silničního" betonu

venkovní odstavná a manipulační plocha

epoxidová podlaha na učilišti v Třinci

Epoxidová podlaha v učebně na učlišti TŽ Třinec

70m2 epoxidové stěrky

rekonstruovaná učebna na učiličti TŽ

oprava olejového skladu v TŽ Třinec

Polyuretanová stěrka v TŽ Třinec

90m2 polyuretanové stěrky na starou podlahu

polyuretanová stěrka ve skladu olejů na válcovně C v Třineckých železárnách

oprava olejového skladu v TŽ Třinec

Venkovní betonová deska v elektrárně v Ostravě

200m2 "silničního" betonu

venkovní odstavná a manipulační plocha

epoxidová stěrka GASTRO Třinec

Epoxidová podlaha GASTRO-Rybex Třinec

120m2 polyuretanové stěrky na epoxidivou (plastbetonovou) vyrovnávku původní podlahy

beton na Slevarně TŽ

Betonová podlaha v části haly na Slévárně v TŽ

Oprava části podlahy v hale expedice Sléváren

PU stěrka v MOBAL Vratimov

Polyuretanová podlaha v Mobal Vratimov

160m2 polyuretanové stěrky na starý beton beton

plastbeton Ossiko

Plastbetonová podlaha ve firmě Ossiko

Oprava vydrolené komunikace pomocí plastbetonu


PU stěrka V MOBAL Vratimov

Polyuretanová podlaha ve skladu firmy MOBAL

Oprava podlahy v skladu firmy MOBAL Vratimov - 135m2


drátkobeton LZL

Drátkobetonová podlaha na Loupací a zušlechťovací lince v Třineckých železárnách a.s.

4000m2 drátkobetonové podlahy se vsypem

Polyuretanová stěrka v EBG Ostrava

Polyuretanová podlaha v EBG Plastic Ostrava

43m2 polyuretanové stěrky na nový beton

polyuretanová stěrka v RACIU Břeclav

Polyuretanové podlahy pro RACIO Břeclav

potr.výroba - 2500 m2 - polyuretanová stěrka na betonový podkladNOREN, s.r.o. Vendryně 1154, 739 94, tel. 603 212 219, e-mail: noren@noren.cz