Polyuretanová podlaha

můžete nás navštívit i na Google+

Polyuretanová podlaha v garáži rodinného domu v Bystřici

Jednalo se o celkovou opravu podlahy v dovojgaráži rodinného domu na ploše cca 56m2. Garáž měla nevhodnou skladbu podkladu, kde byl použit anhydrit pod dlažbu, u kterého došlo časem k poškození zatékající vodou skrz spáry dlažby a jeho degradaci

Provedlo se tedy vybourání celé skladby v tloušťce cca 10 cm s následným novým provedením všech vrstev

Po vyčištění plochy se provedla nová hydroizolace a osadila se do středu odtoková vpust. Pak se provedl nový beton, kdy byla snaha po obvodě dodržet rovinu a v části před vraty pak provézt mírný spád do středové vpusti.

Následně se plocha nechala několik týdnů vysychat

Po vyschnutí se vyplnily prořezané spáry v betonu pružnou PU hmotou a následně se celá plocha přebrousila. Na takto připravenou plochu se ještě pro jistotu, kvůli případnému nedostatečnému vyschnutí, nanesla epoxidová penetrace pro vlhké podklady jako spojovací můstek

Na takto připravený podklad se provedla ve čtyřech krocích polyuretanová stěrka

Po zhotovení podlahy byl po obvodu ještě nalepen keramický obklad jako sokl.Fotky z realizace


polyuratanová stěrka v garáži RD v Bystřici polyuratanová stěrka v garáži RD v Bystřici polyuratanová stěrka v garáži RD v Bystřici polyuratanová stěrka v garáži RD v Bystřici polyuratanová stěrka v garáži RD v Bystřici polyuratanová stěrka v garáži RD v Bystřici polyuratanová stěrka v garáži RD v Bystřici polyuratanová stěrka v garáži RD v Bystřici polyuratanová stěrka v garáži RD v Bystřici polyuratanová stěrka v garáži RD v Bystřici polyuratanová stěrka v garáži RD v Bystřici polyuratanová stěrka v garáži RD v Bystřici polyuratanová stěrka v garáži RD v Bystřici polyuratanová stěrka v garáži RD v Bystřici polyuratanová stěrka v garáži RD v Bystřici polyuratanová stěrka v garáži RD v Bystřici polyuratanová stěrka v garáži RD v Bystřici polyuratanová stěrka v garáži RD v Bystřici polyuratanová stěrka v garáži RD v Bystřici polyuratanová stěrka v garáži RD v Bystřici

NOREN, s.r.o. Konská 46, 739 61 Třinec, tel. 603 212 219, e-mail: noren@noren.cz