Venkovní betonová deska

můžete nás navštívit i na Google+

Venkovní betonová deska u kotelny v Třineckých železárnách

Nová venkovní železobetonová deska u kotelny Třineckých železáren (cca 1100m2). Vznikla tak nová odolná odstavná a manipulační plocha spádovaná k několika odvodňovacím kanálům.

Byla provedena betonová deska v tl. cca 20cm z betonu C30/37 XF4 s povrchem strojně "zatočeným". Betonová deska má dvojitou výztuž KARI sítěmi uloženými na distančních podložkách.Fotky z realizace


Venkovní beton u kotelny v TŽ Venkovní beton u kotelny v TŽ Venkovní beton u kotelny v TŽ Venkovní beton u kotelny v TŽ Venkovní beton u kotelny v TŽ Venkovní beton u kotelny v TŽ Venkovní beton u kotelny v TŽ Venkovní beton u kotelny v TŽ Venkovní beton u kotelny v TŽ Venkovní beton u kotelny v TŽ Venkovní beton u kotelny v TŽ Venkovní beton u kotelny v TŽ

NOREN, s.r.o. Konská 46, 739 61 Třinec, tel. 603 212 219, e-mail: noren@noren.cz