průmyslové podlahy

můžete nás navštívit i na Google+

O nás

Provádíme průmyslové podlahy a opravy podlah. Jedná se zejména o drátkobetony a betonové podlahy , lité podlahy , epoxidové podlahy , polyuretanové podlahy , ale i betonové potěry . Touto činností se zabýváme od roku 2001.

Z počátku se jednalo jen o realizace v průmyslových objektech, či různých menších dílnách, nebo v podzemních garážích a skladech obchodních center. Později se tyto postupy a materiály začaly využívat i v občanské výstavbě například ve sklepních prostorech nebo technických místnostech rodinných domů (polyuretanové a epoxidové podlahy). Využívají se i v garážích (leštěné betonové podlahy, epoxidové podlahy).

Provádíme převážně podlahy středních velikostí (stovky metrů čtverečních), příležitostně pak i velké plochy (tisíce metrů čtverečních). Nevyhýbáme se ani malým zakázkám jako jsou různé garáže, malé dílny a pod., je-li na to prostor. Tyto malé plochy však provádíme jen v našem regionu.


Naše podlahy jsou vhodné pro

kreslený vysokozdvyžný vozík kreslená postava s televizí kreslené parkovací stání

Některé podlahy z nedávné doby


drátkobeton

Betonová podlaha ve skladu Pivovaru Nošovice

1700m2 drátkobetonu se vsypem

(více)

polyuretanová stěrka

Polyuretanová stěrka ve skladu firmy MOBAL Vratimov

270m2 polyuretanové stěrky

(více)

polyuretanový nátěr

Polyuretanový nátěr ve výrobě firmy MOBAL Vratimov

170m2 polyuretanového nátěru

(více)

venkovní beton

Drátkobetonová podlaha v Mechanických dílnách v Třineckých železárnách

450m2 betonu se vsypem

(více)

venkovní beton

Polyuretanová stěrka v garáži a kotelně v RD ve Svinově

22m2 + 12m2 polyuretanové stěrky

(více)

venkovní beton

Venkovní plocha v Pivovaru RADEGAST

265m2 železobetonové desky

(více)

NOREN, s.r.o. Konská 46, 739 61 Třinec, tel. 603 212 219, e-mail: noren@noren.cz